WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2015

Udostępnij na:

Tegoroczne wyniki matur 2015 są przerażające!!!

 Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki egzaminu dojrzałości. Okazuje się, że matury nie zdała co czwarta osoba (26 %). To i tak lepsze dane niż przed rokiem. Wtedy matury nie zdało aż 29 procent osób. W tym roku do egzaminu dojrzałości przystąpiło łącznie 275 568 uczniów.

19 procent zdających  nie zaliczyło tylko jednego egzaminu, co oznacza, że mają oni prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Z tej możliwości nie będzie mogło skorzystać 7 %. zdających, którzy oblali więcej niż jeden egzamin.

Jak zwykle najwięcej trudności przysporzyła maturzystom królowa nauk, czyli matematyka. Nie zdało tego przedmiotu 18% uczniów w nowej formule i 30% wg starych zasad. Język polski pomyślnie napisało 98 procent. Język angielski zdało 97 procent maturzystów piszących nową maturę oraz 90 proc. spośród tych, którzy przystąpili do starej formuły egzaminu.

Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do pięciu egzaminów: trzech pisemnych – z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz dwóch ustnych – z polskiego i języka obcego. Absolwenci liceum ogólnokształcącego – zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminu maturalnego w nowej formule, obowiązującej od 2015 r. – obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. 

Aby zdać egzamin, trzeba uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z przedmiotów obowiązkowych. Maturzysta, który nie zdało jednego obowiązkowego egzaminu ma prawo do poprawki w sierpniu. Osobom, którym przysługuje poprawka do 7 lipca mają czas na złożenie do dyrektora macierzystej szkoły pisemnego oświadczenia o ponownym przystąpieniu do egzaminu. Wyniki uzyskane na maturze są podstawą przy rekrutacji na studia. Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w czerwcu i w sierpniu br., zostaną udostępnione 11 września 2015 r.

Maturzyści akademii osiągnęli dobre wyniki na egzaminie maturalnym. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów!!!