START

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Ogłaszamy nabór na zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej:

 1. Kurs rozwijający logiczne i matematyczne myślenia dla uczniów klasy 3.
 2. Kurs z matematyki dla uczniów klas 4,5,6,7.
 3. Kurs z języka polskiego dla uczniów klas 4,5,6 i 7.
 4. Kurs z języka angielskiego dla uczniów klas 3,4,5,6 i 7.
 5. Kurs z języka rosyjskiego dla uczniów klas 4,5,6 i 7.
 6. Kurs z Metod efektywnej nauki -klasa 7.
 7. Kurs z języka niemieckiego klasa 4,5,6 i 7.

Cena uzależniona jest od liczby osób w grupie / od 15 zł do 20 zł/.

Nabór na zajęcia dla uczniów gimnazjum:

 1. Kurs z Metod efektywnej nauki i radzenia sobie ze stresem.
 2. Kurs z matematyki dla uczniów 2 i 3 gimnazjum.
 3. Kurs z chemii klasa 2 i 3.
 4. Kurs z języka polskiego klasa 2 i 3.
 5. Kurs z języka angielskiego klasa 2 i 3.
 6. Kurs z języka niemieckiego klasa 2 i 3.
 7. Kurs z języka rosyjskiego klasa  2 i 3.

Cena uzależniona jest od liczby osób w grupie / od 18 zł do 20 zł/. Liczba osób m.in. 4.

Nabór na zajęcia dla uczniów szkół średnich:

 1. Kurs z Metod efektywnej nauki i radzenia sobie ze stresem.
 2. Kurs Techniki szybkiego czytania i efektywnej nauki.
 3. Kurs z języka polskiego przygotowujący do matury podstawowej i rozszerzonej.
 4. Kurs z matematyki przygotowujący do matury podstawowej i rozszerzonej.
 5. Kurs z fizyki przygotowujący do matury podstawowej i rozszerzonej.
 6. Kurs z języka niemieckiego przygotowujący do matury podstawowej i rozszerzonej.
 7. Kurs z języka angielskiego  przygotowujący do matury podstawowej i rozszerzonej.
 8. Kurs z matematyki dla uczniów klasy 1,2 liceum i technikum.

Cena uzależniona jest od liczby osób w grupie / około 20 zł/. Liczba osób m.in. 4.

Nabór na zajęcia dla osób dorosłych :

 1. Kurs z języka niemieckiego dla osób dorosłych  poziom podstawowy.
 2. Kurs z języka polskiego jako obcego dla cudzoziemców- poziom podstawowy.
 3. Kurs z języka polskiego jako obcego dla cudzoziemców- poziom B1-przygotowujący do zdania egzaminu państwowego w celu uzyskania obywatelstwa.
 4. Kurs z języka polskiego jako obcego dla cudzoziemców- poziom B 2.
 5. Kurs z języka polskiego jako obcego dla cudzoziemców- poziom C 1 i C 2.
 6. Kurs z języka angielskiego dla osób dorosłych poziom podstawowy.

Cena uzależniona jest od liczby osób w grupie / od 13 do  20 zł/. Liczba osób m.in. 4.

ZAPRASZAMY !!!

 

Akademia Edukacji wyrosła na gruncie pasji nauką i nauczaniem, pasji od zawsze przejawiającej się przez jej założyciela. Jest placówką edukacyjną, która zajmuje się prowadzeniem pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży.

Prowadzimy skuteczne warsztaty w małych grupach, na których w praktyce kursanci rozwijają zdolności umysłowe związane z pamięcią, szybkim czytaniem, efektywnym notowaniem, kreatywnym i logicznym myśleniem, autoprezentacji i radzenia sobie ze stresem. 


Oferujemy  kursy:

I. Metody efektywnej nauki i radzenia sobie ze stresem.

II. Techniki szybkiego czytania i efektywnej nauki.

III. Warsztaty polonistyczne:

1. Kursy przygotowujące do egzaminów: szóstoklasisty, gimnazjalnego i maturalnego z języka polskiego.

2. Zajęcia indywidualne z języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

IV. Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego z chemii. 

V. Zajęcia indywidualne i kursowe z chemii dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

VI. Wystąpienia publiczne.

VII. Kurs Techniki autoprezentacji. 

VIII. Zajęcia indywidualne i kursowe z języka angielskiego. 

IX. Zajęcia indywidualne i kursowe z matematyki i fizyki. 

 

Akademia Edukacji stawia sobie za cel wspieranie rozwoju edukacji w województwie warmińsko – mazurskim. Poprzez prowadzenie kursów dla dzieci i młodzieży udowadnia, że nauka nie jest nudna i daje wiele satysfakcji. W pracy z kursantami wykorzystujemy nowoczesne metody nauczania z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczestników zajęć.


Jeśli chcesz poprawić sprawność mózgu i umysłu, wzmocnić pamięć, to najskuteczniejszą i dającą najtrwalsze efekty metodą, jest odpowiedni trening umysłu i mózgu. 

“Każdy, kto przestaje się uczyć jest stary,

bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat.

Kto kontynuuje naukę pozostaje młody. 

Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym”. 

                                                                                             Henry Ford 

Neurobiologowie potwierdzają to,co wiedzą wszystkie dzieci: poznawanie i odkrywanie świata jest przyjemne. Jednak dzieje się tak tylko w środowisku sprzyjającym mózgowi. Szkoła zawsze narzucała uczniom to, czego mieli się nauczyć, za pomocą nagród i kar wymuszała pożądane zachowania.

Na proponowanych kursach uczniowie mają szansę dowiedzieć się i poznać, że nauka to świetna zabawa i sama przyjemność. Nie trzeba “wkuwać”, wystarczy umiejętnie wykorzystywać obie półkule mózgu. O budowie, działaniu mózgu i umysłu  przyszli uczniowie dowiedzą się na zajęciach. Najfajniejszą rzeczą jest fakt, że w bardzo krótkim czasie człowiek jest w stanie przyswoić mnóstwo informacji. Techniki pamięciowe traktowane są jako narzędzia, które mogą pomóc w zapamiętywaniu i wydobywaniu z pamięci potrzebnych informacji. Stosowanie ich, powoduje zmianę nawyków uczenia się i odrzucenie myślenia: “nigdy tego nie zapamiętam, to jest dla mnie za trudne”.

 

REZULTATY

Opisane tu metody mogą zadziwić. Mogą być pomocne w życiu. Nie ma tu jednak metod, dzięki którym wiedza “sama będzie wchodzić do głowy”. Takie metody nie istnieją. Skupienie i wysiłek mentalny podczas nauki są niezbędne, a efekty są proporcjonalne do tego jak się przyłożymy. Można jednak nasz wysiłek uczynić minimalnym przy zachowaniu maksymalnej skuteczności nauki i zapamiętywania.

                                                          

SKUTECZNOŚĆ

Dzieci i młodzież bardzo żywo i entuzjastycznie podchodzą do tych zajęć. To czego uczą się tu przekładają na naukę w szkole, jak również w życiu prywatnym, gdzie mogą wykazać się większą niż przeciętna zdolność zapamiętywania. Bardzo chętnie biorą udział w tych zajęciach, uczą się rzeczy, które wydają się przydatne do zapamiętywania liczb, dat, nazw, wydarzeń historycznych, nazw i stolic państw itd.

Wielu uczniów biorących udział w tych zajęciach znacznie podwyższyło wyniki w nauce, osoby mające dysortografię ( przy zastosowaniu odpowiedniej metody) rzadziej popełniało błędy w słowach z trudnościami ortograficznymi.  

Techniki pamięciowe są po prostu pomocne w życiu. Nie znajdziemy tu jednak metod, dzięki którym wiedza “sama będzie wchodzić do głowy”. Takie metody nie istnieją. Wysiłek podczas nauki jest niezbędny, lecz można ten wysiłek uczynić minimalnym przy zachowaniu maksymalnej skuteczności. Tego wszystkiego można dowiedzieć się zapisując się na kurs Metod efektywnej nauki i Technik szybkiego czytania.

a242b 

Udostępnij na: