O mnie

mgr Agata Płaskowicka – Rakiel

Agata

 

Jestem nauczycielem języka polskiego, trenerem metod efektywnej nauki i radzenia sobie ze stresem oraz technik szybkiego czytania.

Ukończyłam dzienne studia magisterskie i licencjackie na kierunku filologia polska na Wydziale Polonistyki  Uniwersytetu Warszawskiego.

Prowadzę dla dzieci, młodzieży i dorosłych warsztaty  z umiejętności poznawczych i polonistyczne. Jako trener szybkiego czytania oraz metod efektywnej nauki osiągam spore sukcesy. Uczestnicy moich zajęć poprawiają swoją pamięć, koncentrację poprzez odpowiednie ćwiczenia. Pamięci naturalnej  uczę  za pomocą specjalnych technik szybkiego zapamiętywania – fachowo nazywanych – mnemotechnikami. Nabyte na treningach umiejętności pozwalają przyswajać wiedzę szybko i skutecznie. Przyśpieszona nauka to przede wszystkim sztuka maksymalnego wykorzystania potencjału każdego uczącego się. Jest to połączenie technik, metod oraz umiejętności, które pozwalają zrozumieć i przyswoić sobie szybciej nowe pojęcia dzięki lepszemu zapamiętywaniu.

Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i dumną mamą sześcioletniej Wiktorii.

Na zajęciach wykorzystuję technologie w nauczaniu. Komputer i Internet nie mają przede mną tajemnic, chętnie dzielę się posiadaną wiedzą, stąd pomysł na stronę dotyczącą nowoczesnego nauczania.

Język polski, psychologia, rozwój osobisty, edukacja i rozmaite metody pracy z umysłem to moja największa pasja.

 

 

DOŚWIADCZENIE:

 • nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum
 • nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze w szkole ponadgimnazjalnej
 • nauczyciel technik efektywnej nauki, szybkiego czytania oraz metod radzenia sobie ze stresem w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie  warmińsko-mazurskim
 • redaktor merytoryczny i językowy materiałów edukacyjnych
 • autor scenariuszy lekcyjnych

 

UMIEJĘTNOŚCI:

 • praca w charakterze nauczyciela technik mnemotechnicznych
 • prowadzenie zajęć warsztatowych z osobami uczącymi się lub dorosłymi w zakresie treningu pamięci i szybkiego czytania
 • indywidualizacja pracy ucznia, zrozumienie jego potrzeb i trudności, świadomość własnego stylu pracy, obieranych metod obserwacji i stosowanych celów nauczania
 • umiejętność unowocześniania pracy z lekturą szkolną, nowych odczytań literackich i filmowych, np. przez wykorzystywanie multimedialnych środków przekazu
 • członkostwo w przedmiotowym zespole egzaminacyjnym podczas części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego
 • sprawdzanie arkuszy egzaminacyjnych z próbnego egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz przygotowanie analizy i sprawozdania z jego wyników na posiedzeniu komisji
 • umiejętność metodycznego opracowania materiału edukacyjnego pod kątem nowych  rozwiązań w zakresie kształcenia literacko-kulturowego, językowego i kompetencji komunikacyjnej
 • opracowywanie i przeprowadzanie  sprawdzianów diagnozujących w ramach PSBOU i SSBOU w klasach IV-VI szkoły podstawowej i w gimnazjum

 

Sowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij na: