Zajęcia indywidualne

Zajęcia indywidualne prowadzimy dla uczniów w akademii w większości przedmiotów szkolnych:

  •  język polski
  • język angielski
  • język niemiecki
  • matematyka
  • fizyka
  • chemia
  • biologia
  • historia

 

1. Zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności w opanowaniu materiału.

Są to zajęcia indywidualne dla uczniów. Program przeznaczony dla uczniów, którzy z różnych względów nie opanowali minimum wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu na różnych etapach edukacyjnych: podstawowym, gimnazjalnym i średnim. Celem spotkań będzie wyrównanie braków w opanowaniu podstawowych wiadomości, przeciwdziałanie trudnościom, motywowanie ucznia do samodzielnej pracy, kształcenie szeregu umiejętności zawartych w podstawie programowej niezbędnych do kontynuowania nauki.

 

2. Zajęcia wspierające dla uczniów zdolnych.

Są to zajęcia indywidualne dla uczniów. Program przeznaczony dla uczniów chcących poszerzyć swoje kompetencje z danego przedmiotu w celu przygotowania m.in. do konkursów i olimpiad, matury rozszerzonej  (dla uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych) czy studiów.

 

 

 

 

 

Udostępnij na: