Kurs Techniki autoprezentacji

Kurs ma charakter warsztatowy i  skoncentrowany jest na umiejętnościach praktycznych przeplatanych wiedzą teoretyczną.

Na szkoleniu z autoprezentacji uczestnicy najpierw samodzielnie przygotowują prezentację lub autoprezentację, następnie ją przeprowadzają ( przed kamerą) w oparciu o wiedzę i umiejętności nabyte podczas tego kursu.

Warsztaty niewątpliwie pomogą uczestnikom  poradzić sobie ze stresem i tremą. Nauczą  identyfikować i kontrolować swoje emocje towarzyszące  wystąpieniom publicznym,  także przed kamerą.

Kursanci zapoznają się ze sposobami identyfikowania potencjalnej grupy odbiorców oraz z  technikami autoprezentacji i motywacji, które pozwalają na  zaprezentowanie  siebie bez zbędnego stresu przed publicznością z

najlepszej strony. Dzięki tym warsztatom poznają tajniki wystąpień przed kamerą, jak również samodzielnie każdy uczestnik zajęć będzie  ćwiczyć wystąpienia przed kamerą, a także analizować wystąpienia polityków z

pierwszych stron gazet. Ponadto uczestnicy dzięki ćwiczeniom nauczą się obserwować siebie, kontrolować swoje sposoby zachowania. Ponadto nauczą się znajdować swoje mocne i słabe strony.

 

Czym jest autoprezentacja?

To umiejętność prezentowania siebie przed innymi ludźmi. Ale nie tylko…

Skuteczna autoprezentacja to świadomość siebie, swoich mocnych stron oraz obszarów do pracy. Jest to umiejętność kreowania swojego wizerunku w sposób spójny – z uwzględnieniem mowy ciała i aspektów niewerbalnych. To także umiejętność, która pozwala pojawiający się stres związany z autoprezentacją traktować, jako czynnik mobilizujący do działania. Efektywna autoprezentacja nierozłącznie związana jest ze świadomym kierowaniem wywieranym wrażeniem zarówno w sytuacjach prywatnych, szkolnych jak i zawodowych.


PROGRAM KURSU 

1. Techniki autoprezentacji

* tworzenie pozytywnego wizerunku

* wygląd zewnętrzny

* mowa ciała

* techniki skutecznej komunikacji interpersonalnej

* komunikacja werbalna i niewerbalna

*  savoir-vivre

2. Ćwiczenia z  autoprezentacji (ćwiczenia przed kamerą)

* jak przygotować się do autoprezentacji

* praca nad własną autoprezentacją

* sesja wystąpień przed kamerą

* informacje zwrotne dla wszystkich uczestników

3. Metody radzenia sobie ze stresem

* techniki relaksacyjne

* ćwiczenia oddechowe

 

Ile czasu trwa kurs?

Kurs wynosi 15 godzin zegarowych.

 

Gdzie odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się w siedziba biura Akademii Edukacji w Kętrzynie.  Liczba osób w grupie 5-12.

 

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W ZAJĘCIACH NALEŻY:

  • zarezerwować miejsce:
    – wypełniając formularz na stronie w zakładce Kontakt lub
    – telefonicznie 696 446 849
  • wpłacić zaliczkę w wysokości 50 zł  5 dni od zapisu
  • dokonać opłaty:- na konto:  Inteligo 74 1020 5558 0000 8202 3068 2725
UWAGA!
W tytule prosimy wpisać imię i nazwisko kursanta, nazwę kursu i termin rozpoczęcia kursu

 

– lub osobiście w biurze Akademii Edukacji:
ul. Kazimierza Wielkiego 3A  11-400 Kętrzyn

 

Zapraszamy!

Udostępnij na: