Maturzyści

Proponujemy wszystkim zainteresowanym, którzy chcieliby powtórzyć i usystematyzować wiadomości niezbędne do zdania egzaminu maturalnego, do wzięcia udziału w kursach przygotowawczych do matury.

 Zapraszamy na kurs semestralny lub roczny przygotowujący do matury z przedmiotów: język polski, język angielski, język niemiecki, matematyka, biologia, chemia, historia. 

 

                                                                JĘZYK POLSKI 

KURS SEMESTRALNY (JEDNOSEMESTRALNY) – Matura 2016

Kurs obejmuje materiał obowiązujący do matury. Program kursu jest dostosowany do standardów opublikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Materiał realizowany jest przez 30 godzin zegarowych.

Kurs obejmuje gruntowne przygotowanie do matury z języka polskiego. Wiedza, która zostanie przekazana obejmuje cały zakres materiału wymaganego na maturze z tego przedmiotu.

 

KURS  ROCZNY (DWUSEMESTRALNY)

 

Kurs roczny z języka polskiego kierujemy do osób, którym potrzeba gruntownego uzupełnienia braków ze szkoły średniej.

Oferowany kursy ma na celu profesjonalne przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego. Każde zajęcia składają się z części teoretycznej i części ćwiczeniowej. Celem pierwszej części jest powtórzenie i usystematyzowanie wiadomości niezbędnej do egzaminu, a drugiej – nabycie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce, poprzez rozwiązywanie zadań z arkuszy egzaminacyjnych. Stały postęp w nauce monitorowany jest poprzez cyklicznie przeprowadzane sprawdziany, co motywuje słuchaczy do systematycznej pracy. Ewentualne niejasności powstałe w trakcie zajęć omawiane są na konsultacjach indywidualnych.

Należy podkreślić, iż kursy maturalne prowadzone są w małych grupach warsztatowych, zapewniających komfort nauki oraz indywidualne podejście do każdego ucznia.

Program zajęć kursowych zakłada pracę metodami aktywizującymi, m.in. z wykorzystaniem materiałów multimedialnych i innych pomocy dydaktycznych, np. prezentacji multimedialnych, filmów edukacyjnych, nagrań dźwiękowych, tekstów kultury, ćwiczeń interaktywnych i testów sprawdzających wiedzę. Dzięki temu zajęcia są ciekawsze, bardziej dynamiczne i ułatwiają przyswajanie wiedzy. Sprawność i efektywność nauczania są szczególnie istotne w przygotowaniach do tegorocznego egzaminu maturalnego, który od bieżącego roku szkolnego uległ zasadniczym zmianom.W Akademii Edukacji prowadzone są  matury próbne z wykorzystaniem nagrań wideo, stanowiących materiał do analiz i odpowiedniego przygotowania wypowiedzi ustnej.

 

Czym różni się kurs ROCZNY od tradycyjnego kursu SEMESTRALNEGO?
– na kursie rocznym realizowanych jest więcej przykładów maturalnych,
– materiał omawiamy wolniej i dokładniej,
– jest więcej treningów maturalnych, ćwiczeń praktycznych i sprawdzianów,
– zajęcia odbywają się przez cały rok

 

TRENING MATURALNY 2016

 Cykl intensywnych zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego z języka polskiego w okresie marzec-kwiecień. Skierowany jest do uczniów pragnących powtórzyć i utrwalić najważniejsze zagadnienia maturalne na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym wymagane przez Centralną Komisję Edukacyjną. Krótkie kursy ćwiczeniowo-wykładowe są doskonałym narzędziem do powtórzenia i ugruntowania wiedzy oraz wyćwiczenia umiejętności maturalnych tuż przed egzaminem. Obejmuje 10 spotkań po 2 godziny zegarowe każde. Łącznie 20 godzin zegarowych.

                                                                               

                                                                                 CHEMIA 

         

KURSY MATURALNE Z CHEMII

 Podczas kursu omawiane są wszelkie zagadnienia potrzebne do zdania chemii na maturze z najlepszym możliwym wynikiem. Na zajęciach kładziony jest nacisk na zdobycie umiejętności praktycznych oraz rozwiązane zostaną setki zadań i poleceń, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które najczęściej powtarzają się na egzaminie maturalnym. Kursy maturalne z Chemii odbywają się w trybie rocznym (dwusemestralnym), trening maturalny 2015 ( od marca do końca kwietnia) oraz w formie zajęć indywidualnych (korepetycje). 

 

Zajęcia prowadzone są tylko w trybie dwusemestralnym (rocznym) z chemii:

1. 60 godzin zegarowych : obejmuje 30 spotkań po 2 godziny zegarowe każde. Łącznie 60 godzin zegarowych. (Tylko chemia organiczna i rozwiązywanie arkuszy egzaminacyjnych)

2. 120  godzin zegarowych : obejmuje 60 spotkań po 2 godziny zegarowe każde. Łącznie 120 godzin zegarowych. (Chemia organiczna, nieorganiczna, rozwiązywanie arkuszy egzaminacyjnych)

3. Intensywny kurs przed samą Maturą 2015 ( od marca do końca kwietnia) obejmuje 10 spotkań po 2 godziny zegarowe każde. Łącznie 20 godzin zegarowych.

 

 

 

Sala dydaktyczna kursu maturalnego

Zajęcia w ramach kursu maturalnego są prowadzone wyłącznie w sali dydaktycznej Akademii Edukacji w Kętrzynie.

Sala jest doskonale przygotowana do prowadzenia zajęć i posiada pełne wyposażenie dydaktyczne, które skutecznie ułatwi przekazywanie wiedzy, a także zapewni uczniowi poczucie komfortu podczas prowadzonych zajęć.

 

 

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W ZAJĘCIACH NALEŻY:

  • zarezerwować miejsce:
    – wypełniając formularz na stronie w zakładce Kontakt lub
    – telefonicznie 696 446 849
  • wpłacić zaliczkę w wysokości 50 zł  5 dni od zapisu
  • dokonać opłaty:- na konto:  Inteligo 74 1020 5558 0000 8202 3068 2725 
UWAGA!
W tytule prosimy wpisać imię i nazwisko kursanta, nazwę kursu i termin rozpoczęcia kursu

 

– lub osobiście w biurze Akademii Edukacji:
   ul. Kazimierza Wielkiego 3A  11-400 Kętrzyn

 

Zapraszamy!

 

 

 

 

Udostępnij na: