Kursy z historii

KURSY  Z HISTORII

 

Odbywają się dla uczniów na różnych poziomach edukacyjnych: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna i studia.

Na zajęciach omawiane są zagadnienia, które pozwolą uczniowi osiągnąć maksymalny możliwy wynik na egzaminie. Program zajęć przygotowany jest w taki sposób aby przekazać kursantowi wiedzę w najskuteczniejszej i najbardziej przystępnej formie. Każde zajęcia składają się z części teoretycznej i części ćwiczeniowej. Celem pierwszej części jest powtórzenie i usystematyzowanie wiadomości niezbędnej do egzaminu, a drugiej – nabycie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce, poprzez rozwiązywanie zadań z arkuszy egzaminacyjnych.

Dodatkowo, w ramach kursu, uczestnik otrzymuje możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na koniec zajęć w postaci próbnego egzaminu wraz z końcową jego ocenąDzięki temu kursant może  ocenić swój stan przygotowania do egzaminu.

Zajęcia prowadzone są w trybie jednosemestralnym i dwusemestralnym (rocznym) z historii:

1. Tryb jednosemestralny obejmuje 15 spotkań po 2 godziny zegarowe każde. Łącznie 30 godzin zegarowych.

2. Tryb dwusemestralny (roczny) obejmuje 30 spotkań po 2 godziny zegarowe każde. Łącznie 60 godzin zegarowych.

 

 

Sala dydaktyczna kursów maturalnych 

Zajęcia w ramach kursów maturalnych  są prowadzone wyłącznie w sali dydaktycznej Akademii Edukacji w Kętrzynie.

Sala jest doskonale przygotowana do prowadzenia zajęć i posiada pełne wyposażenie dydaktyczne, które skutecznie ułatwi przekazywanie wiedzy, a także zapewni uczniowi poczucie komfortu podczas prowadzonych zajęć.

 

 

Zapisz się teraz – docenisz w maju 2016!

 

Udostępnij na: