Kursy z języka angielskiego

Celem zajęć z języka  obcego (języka angielskiego i  niemieckiego) jest kompleksowe przygotowanie do egzaminu maturalnego zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Dobór materiałów, ćwiczeń i metod dostosowany jest do dwóch głównych części matury z języka nowożytnego – części ustnej i pisemnej.

 

Na poziomie podstawowym podczas przygotowania do części ustnej będzie:

 • utrwalana umiejętność prowadzenia rozmów sterowanych
 • oraz rozmów na podstawie ilustracji.

 

Natomiast w przygotowaniach do części pisemnej na poziomie podstawowym doskonalone będą:

 • umiejętności rozumienia ze słuchu,
 • rozumienia tekstu czytanego
 • oraz redagowania prostych tekstów użytkowych.

 

Z kolei zajęcia przygotowujące do matury ustnej na poziomie rozszerzonym będą miały na celu wykształcenie umiejętności:

 • przeprowadzenia rozmowy z egzaminatorem,
 • zaprezentowania jednego z dwóch tematów
 • oraz przeprowadzenia dyskusji z osobą egzaminującą.

 

Przygotowanie do części pisemnej na poziomie rozszerzonym opierać się będzie na doskonaleniu umiejętności:

 • rozumienia ze słuchu,
 • rozumienia tekstu czytanego,
 • rozpoznawania struktur leksykalno-gramatycznych,
 • stosowania struktur leksykalno-gramatycznych,
 • a także redagowania dłuższego tekstu.

 

 

Sala dydaktyczna kursu maturalnego

Zajęcia w ramach kursu maturalnego są prowadzone wyłącznie w sali dydaktycznej Akademii Edukacji w Kętrzynie.

Sala jest doskonale przygotowana do prowadzenia zajęć i posiada pełne wyposażenie dydaktyczne, które skutecznie ułatwi przekazywanie wiedzy, a także zapewni uczniowi poczucie komfortu podczas prowadzonych zajęć.

 

 

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W ZAJĘCIACH NALEŻY:

 • zarezerwować miejsce:
  – wypełniając formularz na stronie w zakładce Kontakt lub
  – telefonicznie 696 446 849
 • wpłacić zaliczkę w wysokości 50 zł  5 dni od zapisu
 • dokonać opłaty:- na konto:  Inteligo 74 1020 5558 0000 8202 3068 2725
UWAGA!
W tytule prosimy wpisać imię i nazwisko kursanta, nazwę kursu i termin rozpoczęcia kursu

 

– lub osobiście w biurze Akademii Edukacji:
ul. Kazimierza Wielkiego 3A  11-400 Kętrzyn

 

Zapraszamy!

 

Udostępnij na: