Kursy maturalne

KURSY MATURALNE  Z JĘZYKA POLSKIEGO

 Na zajęciach omawiane są zagadnienia, które pozwolą uczniowi osiągnąć maksymalny możliwy wynik na maturze. Program zajęć przygotowany jest w taki sposób aby przekazać kursantowi wiedzę w najskuteczniejszej i najbardziej przystępnej formie. Każde zajęcia składają się z części teoretycznej i części ćwiczeniowej. Celem pierwszej części jest powtórzenie i usystematyzowanie wiadomości niezbędnej do egzaminu, a drugiej – nabycie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce, poprzez rozwiązywanie zadań z arkuszy egzaminacyjnych.

Dodatkowo, w ramach kursu maturalnego, uczestnik otrzymuje możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na koniec zajęć w postaci próbnego egzaminu maturalnego wraz z końcową jego ocenąDzięki temu kursant może  ocenić swój stan przygotowania do egzaminu dojrzałości jeszcze przed egzaminem dojrzałości.

 

Zajęcia prowadzone są w trybie jednosemestralnym i dwusemestralnym (rocznym) z języka polskiego:

1. Tryb jednosemestralny obejmuje 15 spotkań po 2 godziny zegarowe każde. Łącznie 30 godzin zegarowych.

2. Tryb dwusemestralny (roczny) obejmuje 30 spotkań po 2 godziny zegarowe każde. Łącznie 60 godzin zegarowych.

 

 

KURSY MATURALNE Z CHEMII

Podczas kursu omawiane są wszelkie zagadnienia potrzebne do zdania chemii na maturze z najlepszym możliwym wynikiem. Na zajęciach kładziony jest nacisk na zdobycie umiejętności praktycznych oraz rozwiązane zostaną setki zadań i poleceń, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które najczęściej powtarzają się na egzaminie maturalnym. Kursy maturalne z chemii odbywają się w trybie rocznym (dwusemestralnym),  bardzo intensywnym tuż przed samą Maturą 2015 ( od marca do końca kwietnia) oraz w formie zajęć indywidualnych (korepetycje). 

 

Zajęcia prowadzone są w trybie dwusemestralnym (rocznym) z chemii:

1. 60 godzin zegarowych : obejmuje 30 spotkań po 2 godziny zegarowe każde. Łącznie 60 godzin zegarowych. (Tylko chemia organiczna i rozwiązywanie arkuszy egzaminacyjnych)

2. 120  godzin zegarowych : obejmuje 60 spotkań po 2 godziny zegarowe każde. Łącznie 120 godzin zegarowych. (Chemia organiczna, nieorganiczna, rozwiązywanie arkuszy egzaminacyjnych)

 

 

 

KURSY MATURALNE Z BIOLOGII

Biologia zawiera w sobie naukę humanistyczną i ścisłą. Wymaga poznania i zapamiętania  pojęć i zrozumienia mechanizmów rządzących prawami natury. Aby w pełni przygotować się do egzaminu maturalnego, ważne jest systematyczne powtarzanie zdobytej już wiedzy oraz poszerzanie jej o nowe zagadnienia. Poza częścią wykładową szczególnie istotna jest w tym wypadku dyskusja w grupie, gdyż pomaga usystematyzować materiał. Nie mniej ważne jest zadawanie pytań, które rozwieją niejasności dotyczące trudniejszych kwestii. Zdobyta wiedza musi znaleźć również swoje zastosowanie w praktyce, ponieważ wymagają tego zadania maturalne (głównie na poziomie rozszerzonym). W tym celu istotną rolę odgrywa rozwiązanie odpowiedniej ilości arkuszy maturalnych, w tym zadań dotyczących poszczególnych działów nauk przyrodniczych. Należy je rozwiązywać zarówno indywidualnie, aby nauczyć się samodzielności, jak i w grupie gdzie wszystkie wątpliwości będą natychmiast wyjaśniane.

 

 

KURSY MATURALNE Z MATEMATYKI

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki prowadzimy na poziomie podstawowym i rozszerzonym.  Skupimy się na praktycznym zastosowaniu wiedzy w charakterystycznych dla matury typów zadań otwartych i testowych. Zwrócimy uwagę na najczęstsze problemy, najszybsze i najskuteczniejsze sposoby rozwiązywania zadań. Każdy uczestnik zajęć nauczy się rozpoznawać nie tylko typowe schematy i algorytmy, jak również zyska mnóstwo wskazówek i gotową bazę pomysłów na rozwiązanie trudniejszych, wymagających zadań. Wytrenujemy poprawne pod względem formalnym opisywanie rozwiązań i wykazywanie zależności. Dodatkowe materiały do ćwiczeń do dyspozycji każdego ucznia pomogą również zorganizować systematyczne powtórki w ramach samodzielnej pracy.

 

 

KURSY MATURALNE Z JĘZYKÓW OBCYCH: JĘZYK ANGIELSKI I JĘZYK NIEMIECKI 

Zajęcia z języka angielskiego i języka niemieckiego adresowane jest do uczniów, którzy chcą kompleksowo przygotować się do egzaminu maturalnego zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Dobór materiałów, ćwiczeń i metod dostosowany jest do dwóch głównych części matury z języka nowożytnego – części ustnej i pisemnej.

 

 

Sala dydaktyczna kursów maturalnych 

Zajęcia w ramach kursów maturalnych  są prowadzone wyłącznie w sali dydaktycznej Akademii Edukacji w Kętrzynie.

Sala jest doskonale przygotowana do prowadzenia zajęć i posiada pełne wyposażenie dydaktyczne, które skutecznie ułatwi przekazywanie wiedzy, a także zapewni uczniowi poczucie komfortu podczas prowadzonych zajęć.

 

 

Zapisz się teraz – docenisz w maju 2016!

 

 

 

Udostępnij na: