Kursy z fizyki

Kursy z fizyki i zajęcia indywidualne adresujemy do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

Program zajęć obejmuje tematykę gimnazjalnych i maturalnych wymagań egzaminacyjnych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z przedmiotu fizyka i astronomia dla poziomu podstawowego i rozszerzonego. Uczeń utrwala i doskonali wiedzę i umiejętności z tego przedmiotu, następnie jest sprawdzany z:

  • rozumienia i stosowania terminów, pojęć i praw oraz wyjaśniania procesów i zjawisk fizycznych,
  • wykorzystania i przetwarzania informacji,
  • rozwiązywania problemów,
  • interpretacji informacji na poziomie gimnazjalnym i  maturalnym.

 

Udostępnij na: