Informacje o Egzaminie Maturalnym

Udostępnij na:

Na stronie internetowej CKE została zamieszczona informacja na temat zbliżających się egzaminów maturalnych.

Egzamin maturalny będzie przeprowadzany od 4 do 29 maja, w tym:

*  część pisemna – od 4 do 22 maja

*  część ustna – od 4 do 29 maja,

z zastrzeżeniem że część ustna egzaminu z języka polskiego i języków mniejszości narodowych w nowej formule będzie przeprowadzana od 11 do 23 maja. Szczegółowy harmonogram części pisemnej egzaminu maturalnego jest określony w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 roku. Każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godz. 9:00, druga – o 14:00. Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych. W maju 2015 r. egzamin maturalny będzie przeprowadzany w dwóch formułach. Absolwenci technikum przystąpią do egzaminu w formule obowiązującej w 2014 r., natomiast absolwenci liceum ogólnokształcącego przystąpią do egzaminu w nowej formule, obowiązującej od 2015 r., której podstawowe założenia opisane są w drugiej części komunikatu. Około 310 500 zdających, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące lub technikum w roku szkolnym 2014/2015, przystąpi do egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów obowiązkowych:

1. W części pisemnej: 

* język polski – na poziomie podstawowym

* matematyka – na poziomie podstawowym

* język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym

* język mniejszości narodowej – na poziomie podstawowym (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej)

2. W części ustnej: 

* język polski – bez określania poziomu

* język obcy nowożytny – bez określania poziomu

* język mniejszości narodowej – bez określania poziomu (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej).

Tegoroczni absolwenci liceum ogólnokształcącego, zgodnie z zasadami egzaminu maturalnego w nowej formule, muszą również obowiązkowo przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Każdy absolwent może również przystąpić do egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych – tegoroczni absolwenci liceum ogólnokształcącego do maksymalnie kolejnych pięciu, natomiast absolwenci technikum – do nie więcej niż sześciu. Wybory maturzystów w tym zakresie są najczęściej podyktowane wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez szkoły wyższe. 

Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 30 czerwca br. Tego samego dnia (30 czerwca) ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego. Arkusze egzaminacyjne wykorzystane na tegorocznym egzaminie maturalnym będą zamieszczane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych zgodnie z następującym harmonogramem:

*  w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 9:00 – tego samego dnia około godz. 14:30

*  w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 14:00 – tego samego dnia około godz. 19:30.

Informacje umieszczone wyżej zostały zaczerpnięte ze strony inter. www.cke.edu.pl przez dyrektora CKE dr Marcina Smolika.

Maturzystom życzymy powodzenia!  Niech egzamin dojrzałości okaże się znakomitym wstępem w dorosłe życie.

Za Maturzystów AKADEMII EDUKACJI trzymamy mocno kciuki i życzymy połamania piór! Razem z Wami z niecierpliwością będziemy oczekiwać wyników. Mamy nadzieję, że uzyskane noty spełnią Wasze oczekiwania i ambicje.