Informacje o egzaminie gimnazjalnym w 2015 r.

Udostępnij na:

CKE opublikowała na swojej stronie www.cke.edu.pl informacje nt. egzaminu gimnazjalnego, który zostanie przeprowadzony już w najbliższym tygodniu tj. od 21-23 kwietnia 2015 r. zgodnie z obowiązującym harmonogramem:

21 kwietnia (wtorek)

* od godz. 9 -10 (egzamin trwa 60 min.) – historia i wiedza o społeczeństwie

* od godz. 11- 12.30 (egzamin trwa 90 min.)- język polski 

22 kwietnia (środa)

* od godz. 9-10 (egzamin trwa 60 min.)- biologia, fizyka, chemia, geografia

* od godz. 11- 12.30 (egzamin trwa 90 min.)- matematyka 

23 kwietnia (czwartek)

* od godz. 9-10 (egzamin trwa 60 min.)- język obcy (poziom podstawowy)

* od godz. 11-12  (egzamin trwa 60 min.)- język obcy (poziom rozszerzony)

Zgodnie z wytycznymi CKE w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony:

*  o 20 minut – w przypadku historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego na poziomie podstawowym

*  o 30 minut – w przypadku języka obcego na poziomie rozszerzonym

* o 45 minut – w przypadku języka polskiego i matematyki.

Według danych CKE największa grupa gimnazjalistów (85%) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym, a 80% zdających przystąpi również do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym przystąpi 12% gimnazjalistów, a do egzaminu na poziomie rozszerzonym – prawie 4%. W przypadku pozostałych języków obcych wybory kształtowały się następująco:

*  język francuski: poziom podstawowy (PP) – 0,3%; poziom rozszerzony (PR) – 0,1%

*  język hiszpański: PP – 0,1%; PR – 0,05%

*  język rosyjski: PP – 2,4%; PR – 0,8%

*  język włoski: PP – 0,03%; PR – 0,003%.

Prace gimnazjalistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu gimnazjalnego będą ogłoszone 19 czerwca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie, natomiast zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego uczniowie otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwem szkolnym. Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie gimnazjalnym będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu:

* ok. godz. 13:00 – pierwszy arkusz z danego dnia

* ok. godz. 16:00 – drugi arkusz z danego dnia.

Informacje zawarte powyżej znajdują się na stronie internetowej www.cke.edu.pl

Gimnazjalistom życzymy powodzenia na egzaminie gimnazjalnym!