Efektywna Nauka

 Metody efektywnej nauki i radzenia sobie ze stresem.

Blok 1. Techniki pamięciowe.
Blok 2. Twórcze myślenie.
Blok 3. Logiczne myślenie.
Blok 4. Efektywne notatki.
Blok 5. Powtórki.
Blok 6. Higiena pracy umysłowej.
Blok 7. Umiejętność radzenia sobie ze stresem.

XXI w. wymaga od każdego człowieka przyswajania wielu informacji. Niestety przeciętny człowiek wykorzystuje około 12% wydajności swojego mózgu. Jest to niewiele. Wydajność tę można zwiększyć poprzez zastosowanie technik efektywnej nauki.Techniki pamięciowe uczniowie będą mogli wykorzystać do nauki różnych przedmiotów m.in. geografii, historii, języka polskiego, języków obcych, matematyki, fizyki, chemii, biologii. Oprócz tego podczas kursu ćwiczone są umiejętności myślenia logicznego i twórczego, efektywne notowanie oraz radzenia sobie ze stresem.

Kurs ten uczy młodzież jak wykorzystać prawą półkulę mózgu do szybszego zapamiętywania informacji. Przeciętny człowiek używa lewej półkuli mózgu do zapamiętywania, natomiast prawa jest od grafiki. Istnieją metody które będą wprowadzane na naszym Kursie jak wykorzystać właśnie prawą półkulę mózgu do zapamiętywania informacji. Dzięki opanowaniu tych metod, uczeń szybciej zapamięta dany materiał na obojętnie jakich lekcjach a do tego zapamiętane dane zostaną o wiele dłużej w mózgu niż jak są zapamiętane tradycyjnie czyli w lewej półkuli. Po ukończeniu takiego kursu, uczeń korzystając z metod efektywnej nauki jest w stanie szybciej opanować dany materiał i pamięta go o wiele dłużej. Dzięki temu jest w stanie bardziej zrozumieć to czego się nauczył od tradycyjnego uczenia się (wkuwania) zapisując dany materiał w lewej półkuli mózgu.

 

Ile czasu trwa kurs?

Kurs wynosi 41 godzin zegarowych. Trwa około 5 miesięcy i obejmuje 18 spotkań. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 2 godziny zegarowe, czyli 120 min. Przy czym po piątym spotkaniu do zajęć warsztatowych dołączane są zajęcia konsultacyjne, które trwają 30 min. Zatem po piątych zajęciach czas jednego spotkania wynosi 2 godz. 30 min.

 

Gdzie odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się w siedziba biura Akademii Edukacji w Kętrzynie.  Liczba osób w grupie 5-12.

Natomiast poza Kętrzynem zajęcia odbywają się w okolicznych szkołach, do których uczęszczają uczniowie uczestniczący w warsztatach. Liczba osób w grupie 7-16.

Udostępnij na: