EFEKTYWNE METODY NAUCZANIA
Get Adobe Flash player
Agata Płaskowicka-Rakiel

Agata Płaskowicka-Rakiel

Trwają zapisy na kursy!

Zapraszamy wszystkich niezdecydowanych i niezapisanych do tej pory na nasze kursy:

1. Metody efektywnej nauki i radzenia sobie ze stresem

2. Techniki szybkiego czytania i efektywnej nauki

3.Przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego

4.Przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego

5.Przygotowujące do egzaminu szóstoklasisty… Czytaj dalej

gimnazjalista

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO

Egzamin gimnazjalny od roku szkolnego 2011/2012 jest przeprowadzany na nowych zasadach. Składa z  3 części: z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i z zakresu języka obcego nowożytnego. Zmiany w egzaminach gimnazjalnych polegają głównie na podzieleniu każdej części egzaminu na 2 grupy zadań. Zwiększony został również czas trwania części I i II egzaminu, przy czym zwiększyła się również czasochłonność poszczególnych zadań. Czytaj dalej

Nowa Matura

W 2015 r. uczniowie trzecich klas liceów po raz pierwszy przystąpią do nowej matury. Co nowego ich czeka? Na co zwrócić uwagę?

Informacje na temat egzaminu maturalnego znaleźć można na stronie internetowej Informator Język Polski

Czego dotyczą zmiany? Jak będzie wyglądał egzamin maturalny z języka polskiego? Czytaj dalej

Sprawdzian Szóstoklasisty

W 2015 r. uczniowie klas szóstych po raz pierwszy przystąpią do nowego sprawdzianu szóstoklasisty. Co nowego ich czeka?  Na co zwrócić uwagę? Sprawdź.

Badane na sprawdzianie wiadomości i umiejętności są zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej  kształcenia ogólnego dla I i II etapu edukacyjnego, Czytaj dalej