Trwają zapisy na kursy!

Udostępnij na:

Zapraszamy wszystkich niezdecydowanych i niezapisanych do tej pory na nasze kursy:

1. Metody efektywnej nauki i radzenia sobie ze stresem

2. Techniki szybkiego czytania i efektywnej nauki

3.Przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego

4.Przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego

5.Przygotowujące do egzaminu szóstoklasisty z języka polskiego

6. Trening maturalny 2015  z języka polskiego  (od marca do końca kwietnia) obejmuje 10 spotkań po 2 godziny zegarowe każde. Łącznie 20 godzin zegarowych

6. Trening maturalny 2015 z chemii  ( od marca do końca kwietnia) obejmuje 10 spotkań po 2 godziny zegarowe każde. Łącznie 20 godzin zegarowych

7. Indywidualne dla uczniów z trudnościami w nauce z języka polskiego i chemii i wspierające dla uczniów zdolnych

8. Techniki autoprezentacji

9.  Wystąpienia publiczne

10. Przygotowujący do egzaminu szóstoklasisty, gimnazjalnego i maturalnego z historii

11. Przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego z biologii

Rozpoczęcie kursów z poszczególnych modułów:

 MODUŁ 1.  Metody efektywnej nauki i radzenia sobie ze stresem.

Zajęcia rozpoczną się 6 marca 2015 r. (piątek) od godziny 16-18. 

Czas trwania: 41 godzin zegarowych tj. 54,5 godz. lekcyjnych, raz w tygodniu po 2 godziny zegarowe, od 5 zajęć po 2,5 godziny. Jest to 18 spotkań grupowych. Przybliżony czas trwania kursu: marzec – czerwiec 2015 r.

ZAPRASZAMY  NIEZDECYDOWANYCH!

MODUŁ 2. Techniki szybkiego czytania i efektywnej nauki.

Planowane jest od lutego 2015 r. po utworzeniu grupy chętnych uczestników.

Czas trwania: 41 godzin zegarowych tj. 54,5 godz. lekcyjnych, raz w tygodniu po 2 godziny zegarowe, od 5 zajęć po 2,5 godziny. Jest to 18 spotkań grupowych. Przybliżony czas trwania kursu: luty – czerwiec 2015 r.

MODUŁ 3. Kursy przygotowujące do egzaminu: szóstoklasisty, gimnazjalnego i maturalnego z języka polskiego.

Planowane jest od lutego 2015 r. po utworzeniu grupy chętnych uczestników.

Czas trwania zajęć:

Jeden semestr obejmuje 15 spotkań po 2 godz. zegarowe, czyli 120 min. Łącznie 30 godzin zegarowych. Przybliżony czas trwania kursu: luty – czerwiec 2015 r.

Moduł 4. Trening maturalny 2015 z języka polskiego.

Planowany jest od marca do końca kwietnia 2015 r. po utworzeniu grupy chętnych uczestników.

Czas trwania zajęć: obejmuje 10 spotkań po 2 godziny zegarowe każde. Łącznie 20 godzin zegarowych. Od marca do końca kwietnia 2015 r.

Moduł 4. Trening maturalny 2015 z chemii.

Planowany jest od marca do końca kwietnia 2015 r. po utworzeniu grupy chętnych uczestników.

Czas trwania zajęć: obejmuje 10 spotkań po 2 godziny zegarowe każde. Łącznie 20 godzin zegarowych. Od marca do końca kwietnia 2015 r.

MODUŁ 5. Zajęcia indywidualne z języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Cały rok szkolny. W razie potrzeby.

Moduł 6. Zajęcia indywidualne z chemii dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Cały rok szkolny. W razie potrzeby.

MODUŁ 7. Kurs Techniki autoprezentacji.

 Przez cały rok. 

Czas trwania zajęć:

15 godzin zegarowych.

MODUŁ 8. Kurs Wystąpienia publiczne.

Przez cały rok. 

Czas trwania zajęć:

15 godzin zegarowych.