SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY – WAŻNE INFORMACJE

Udostępnij na:

W przyszłą środę (1 kwietnia) szóstoklasiści przystąpią do sprawdzianu.

Odbędzie się on wg poniższego harmonogramu:

CzęśćGodzina rozpoczęciaCzas trwania
Część 1. Zadania z języka polskiego i matematyki9:0080 minut
 przerwa
Część 2. Zadania z wybranego języka obcego11:4545 minut

W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania sprawdzianu, czas pracy z arkuszem może zostać przedłużony

  • o 40 minut – w przypadku części 1.
  • o 25 minut – w przypadku części 2.

W 2015 r. do sprawdzianu zostało zgłoszonych 349 312 uczniów, dla których przygotowanych zostało:

  • 21 różnego rodzaju arkuszy z języka polskiego i matematyki (w języku polskim, litewskim, niemieckim i ukraińskim)     oraz
  • 38 różnego rodzaju arkuszy (wraz z płytami) z języków obcych nowożytnych.

Prace szóstoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną do 29 maja br. Uczniowie otrzymają zaświadczenia w dniu zakończenia roku szkolnego (26 czerwca br.) wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej.

Arkusze wykorzystane na tegorocznym sprawdzianie będą opublikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych 1 kwietnia br. odpowiednio:

  • ok. godz. 13:00 – zadania z języka polskiego i matematyki
  • ok. godz. 15:00 – zadania z języków obcych nowożytnych.

To o czym należy pamiętać to fakt, że tegoroczny sprawdzian będzie po raz pierwszy przeprowadzony w nowej formule, a zadania będą sprawdzały poziom opanowania wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Szóstoklasistom życzymy powodzenia na sprawdzianie!

Informacje na temat sprawdzianu szóstoklasisty znajdują się na stronie men.gov.pl i cke.edu.pl