Co potrafi trzecioklasista?

Udostępnij na:

W styczniu 2016 r. Eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych przedstawili wyniki badania Kompetencje trzecioklasistów 2015 r.

Uczniowie potrafią poradzić sobie z rozumieniem tekstu popularnonaukowego, ale nie zawsze uważnie czytają tekst. Marcin Karpiński, lider Pracowni Matematyki wyjaśnia, iż badanie nie sprawdza wszystkich umiejętności, bo dzieci rozwiązują zadania przez 40 minut, więc co roku sprawdzane są nieco inne umiejętności. Podkreślił, że używane w teście badania to nie są zadania zamknięte, kojarzące się z testami, i dzieci odpowiadając, nie strzelają.
Zwrócił także uwagę na fakt, że, jak wynika z badania, uczniów przeciętnych jest bardzo mało 7,9% w porównaniu do bardzo dobrych (53,8%) i słabych  (30,4%). Tymi, którzy są bardzo słabi, trzeba się zająć, np. analizując nasze badania i planując pracę z nimi, bo te dzieci mogą mieć poważne problemy w klasie IV. Należałoby także zanalizować poziom szkoły, czy te wyniki zależ od środowiska, fazy rozwoju uczniów czy np. od tego, która nauczycielka w szkole prowadziła klasę.
Agata Hącia z Pracowni Języka zwróciła uwagę, że badanie obejmowało m.in. tekst popularnonaukowy, bo dziecko w klasie III powinno potrafić korzystać np. z encyklopedii dla dzieci. Tymczasem podczas badania przeciwko użyciu tekstu z dziecięcej encyklopedii protestowało trochę szkół i rodziców, co wskazuje na to, że z dziećmi nie ćwiczy się tekstów użytkowych. Tymczasem zadania w zakresie wyszukiwania informacji w tym tekście okazały się dla uczniów raczej łatwe.

Gorzej dzieci radziły sobie z zadaniem napisania listu do rówieśnika, w którym miały przekonać go do wizyty u dentysty. Co prawda dzieci potrafiły argumentować, jednak niemal 1/5 dzieci nie potrafiła poprawnie napisać wypowiedzi w sposób komunikatywny (wielka litera na początku zdania, kropka na końcu, zamykani myśli w obrębie zdania). Tylko 1/3 prac zawierała wszystkie wyznaczniki formalne listu.