PODSUMOWANIE EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2016

Udostępnij na:

W ubiegłym tygodniu młodzież z całej Polski przystąpiła do egzaminu gimnazjalnego. Były to trzydniowe zmagania. Pierwszego dnia sprawdzane były wiadomości i umiejętności z historii, wos-u oraz języka polskiego. Drugiego dnia przedmioty matematyczno- przyrodnicze (matematyka, biologia, geografia, fizyka i chemia). Natomiast trzeciego z języka nowożytnego. Jak informują gimnazjaliści, największym zaskoczeniem była sprawdzana dłuższa forma wypowiedzi z języka polskiego. Okazało się, że sprawdzana nie będzie rozprawka, a umiejętność pisania charakterystyki. Większość gimnazjalistów uważa, że egzaminy nie były trudne “wystarczyło pogłówkować” i posiadać wiedzę z danego przedmiotu. 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego zostaną ogłoszone w czerwcu.