Komunikat CKE

Udostępnij na:

w sprawie zaktualizowanego harmonogramu sprawdzianu i egzaminów w 2016 roku

Centralna Komisja Edukacyjna zwraca się z prośbą do nauczycieli i dyrektorów szkół o zapoznanie się z harmonogramem przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów w 2016 r. w wersji zaktualizowanej z 20 sierpnia 2015 r., która znajduje się na stronie: cke.edu.pl

CKE zamieściła również na swojej stronie internetowej:

– zbiory przykładowych zadań egzaminacyjnych do sprawdzianu oraz egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 r.
– filmy oraz materiały dydaktyczne dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego, biologii i chemii w formule obowiązującej od 2015 r.