WYNIKI EGZAMINU SZÓSTOKLASISTY 2015

Udostępnij na:

Według informacji zamieszczonych na stronie CKE większość uczniów, którzy rozpoczęli naukę w wieku sześciu lat, poradziła sobie lepiej z egzaminem niż ich starsi koledzy. Szóstoklasiści (urodzeni w 2003 r.) uzyskali niekiedy wyniki wyższe niż ich koledzy, którzy rozpoczęli naukę w szkole podstawowej w wieku siedmiu lat:

* z języka polskiego – uzyskali wynik wyższy średnio o 4 punkty procentowe

* z matematyki- o 7 punktów procentowych

* z języka angielskiego- o 5 punktów procentowych

Według wstępnych informacji CKE najlepiej poradzili sobie uczniowie na egzaminie:

a) z zadaniami z języka polskiego wymagającymi wyszukania w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio (ukrytych)

b) z matematyki- wykazali się między innymi umiejętnością opisywania części danej całości za pomocą ułamka na podstawie informacji przedstawionej graficznie

c)  z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz hiszpańskiego – rozwiązanie zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu

d)z języka francuskiego- uczniowie uzyskali najwyższe wyniki z części arkusza sprawdzającej znajomość funkcji językowych.

Sprawdzian wskazał również umiejętności, które uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej opanowali słabiej:

a) język polski- trudność sprawiło im zadanie z zakresu świadomości językowej sprawdzające rozpoznawanie formy przypadka wyrazu użytego w wypowiedzi

b) matematyka- najtrudniejsze okazało się zadanie, które wymagało umiejętności mnożenia oraz dzielenia ułamków dziesiętnych

c) język rosyjski, francuski- największą trudność sprawiło uczniom zadanie sprawdzające umiejętność wyszukiwania informacji szczegółowej w tekście pisanym

d) język angielski i niemiecki- najtrudniejszym dla szóstoklasistów okazało się oparte na tekście zadanie sprawdzające umiejętność stosowania środków językowych

Informacje na temat wyników egzaminu szóstoklasisty dostępne są na stronie internetowej www.cke.edu.pl 

Szczegółowe informacje dotyczące wyników tegorocznego sprawdzianu będą dostępne w sprawozdaniu, które zostanie opublikowane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 24 sierpnia br.