WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2015 ROKU

Udostępnij na:

Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że gimnazjaliści bardzo dobrze poradzili sobie między innymi:

a) język polski- zadania, które sprawdzało umiejętności analizy i interpretacji tekstu kultury

b) historia-  zadanie sprawdzające umiejętność wyszukiwania i porównywania informacji pozyskiwanych z różnych źródeł

c) matematyka- uczniowie wykazali się umiejętnością odczytywania i wykorzystywania informacji z tekstu i rysunku

d)  biologia – umiejętnością interpretacji i wyjaśniania zależności między organizmami

e) język niemiecki, rosyjski, francuski oraz hiszpański na poziomie podstawowym – najlepiej poradzili sobie z rozwiązaniem zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu

f) język angielski- uzyskali najwyższe wyniki za zadania sprawdzające znajomość funkcji językowych

g) język włoski- najłatwiejsze okazały się zadania z zakresu rozumienia ze słuchu oraz znajomości funkcji językowych.

Na poziomie rozszerzonym większość uczniów przystępujących do egzaminu z języka angielskiego, włoskiego i francuskiego najlepiej poradziła sobie z zadaniami sprawdzającymi rozumienie tekstów pisanych; zdającym język rosyjski i hiszpański najmniej problemów sprawiły zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu. Zdający język niemiecki w równym stopniu opanowali umiejętności rozumienia tekstów pisanych i rozumienia ze słuchu.

Egzamin wskazał również umiejętności, które gimnazjaliści opanowali słabiej:

a) w części humanistycznej -trudność sprawiły uczniom między innymi zadania sprawdzające funkcjonalne wykorzystanie wiadomości z zakresu świadomości językowej oraz zadania dotyczące chronologii historycznej

b) matematyka- najtrudniejsze okazało się zadanie wymagające oceny prawdziwości przybliżeń dwóch pierwiastków na podstawie podanej informacji

c) chemia – rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów

d) we wszystkich językach obcych nowożytnych (poza językiem włoskim), tak na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, największą trudność sprawiło zdającym poprawne stosowanie środków językowych. W przypadku egzaminu z języków: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego na poziomie rozszerzonym dość dużo trudności przysporzyło zdającym zadanie sprawdzające umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników tegorocznego egzaminu gimnazjalnego będą dostępne w sprawozdaniu, które zostanie opublikowane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 24 sierpnia br.