SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2016 -ODPOWIEDZI I ARKUSZE!

Udostępnij na:

Egzamin dla uczniów kończących szkołę podstawową odbył się we wtorek 5 kwietnia 2016 roku. Sprawdzian składał się z dwóch części:

 – Pierwsza z nich zaczęła się o godzinie 9:00 i trwała 80 minut.

–  Druga rozpoczęła się  o godz. 11:45 i dotyczyła egzaminu z języka obcego nowożytnego. Ta część potrwała 45 minut. 

Jak relacjonują szóstoklasiści egzamin z języka polskiego i matematyki nie był trudny, chociaż niektóre zadania sprawiały uczniom trudności. Szóstoklasiści dzielą się również zadaniami, które musieli rozwiązać. W części opisowej sprawdzianu z języka polskiego uczniowie mieli za zadanie napisać pracę: “Kartka z pamiętnika zatytułowana: Warto pomagać innym”.Uczniowie musieli też zmierzyć się z zadaniami, które sprawdzały ich umiejętności czytania ze zrozumieniem. W pierwszej części pytano m.in. o charakter zamieszczonego tekstu, prawdziwość informacji i znaczenie fraz. Jednym z zadań było też napisanie ogłoszenia zachęcającego do spotkania z podróżnikiem. Druga część sprawdzianu odnosiła się do wiersza “Jarzębina” Leopolda Staffa. W tej części pytano m.in. o układy rymów, o rytmiczność utworu. Z kolei w części matematycznej jedno z zadań brzmiało:” Do pustego naczynia wlano 3/4 litra soku i dolano tyle wody, aby otrzymać 2,5 litra napoju. Ile wody dolano do naczynia?” W teście sprawdzano również umiejętność korzystania z informacji zawartych na wykresie. Uczniowie musieli też wykazać się umiejętnością dzielenia, mnożenia i potęgowania. Nie zabrakło też zadań z geometrii. Szóstoklasiści musieli policzyć m.in. pole wielokąta, a także określenie miary kątów w narysowanym trapezie. Uczniowie musieli zmierzyć się także z zadaniami otwartymi. Pierwsze z nich brzmiało: Z dwóch jednakowych prostopadłościanów zbudowano bryłę taką, jak przedstawiono na rysunku. Oblicz wysokość H prostopadłościanu i objętość bryły przestawionej na rysunku. Drugie zadanie otwarte dotyczyło procentów i brzmiało: W klasie Janka jest 30 uczniów. Co trzeci uczeń z tej klasy to chłopak. Rodzeństwa nie ma 20% liczby dziewcząt z tej klasy. Ile dziewcząt z klasy Janka nie ma rodzeństwa?

Zgodnie z komunikatem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłoszenie wyników sprawdzianu szóstoklasisty odbędzie się 27 maja 2016 roku. Z kolei przekazanie szkołom wyników i zaświadczeń nastąpi 17 czerwca.

Arkusze znajdują się na str. inter. cke 

  1. część 1- Język polski i matematyki

https://www.cke.edu.pl/images/_SPRAWDZIAN/OD_2014/Arkusze-egzaminacyjne/2016_spr/cze1/SP-1X-162.pdf

      2. część 2- język nowożytny 

https://www.cke.edu.pl/index.php/2016/88-sprawdzian/585-czesc-2-jezyk-obcy-nowozytny-2016