Co potrafi piątoklasista ?

Udostępnij na:

Eksperci IBE przedstawili 26 stycznia 2016 r. wyniki badań Kompetencji piątoklasistów 2015 r.  

Wg Krzysztofa Biedrzyckiego, lidera Pracowni Języka Polskiego na lekcjach nie ma przechodzenia od wiedzy gramatycznej do zrozumienia tekstu, nie uczy się niuansów, uczniowie nie zauważają żartu w tekście i wiele rzeczy rozumieją dosłownie . Uczniowie piątej klasy dobrze rozumieją czytane teksty, potrafią sprawnie napisać notatkę, gorzej radzą sobie z listem oficjalnym.

Nie wiedzą, jak grzecznie zatytułować i podpisać list. Geometria, ułamki i myślenie strategiczne to obszary, które wymagają większej pracy na matematyce.

Zdecydowana większość uczniów na koniec szkoły podstawowej potrafi napisać notatkę, niestety w gimnazjum i liceum nauczyciele uczniom notatki dyktują i w efekcie młodzież traci tę umiejętność – zauważył prof. Biedrzycki – apelujemy, niech nauczyciele bardziej zaufają uczniom. Prof. Biedrzycki podkreślił, że uczniowie potrafią argumentować.

Agnieszka Sułowska zauważyła, że jest dość dużo bardzo dobrych z matematyki uczniów i dość dużo słabych. Uczniowie mylili się często w zadaniach na ułamki dziesiętne, na obwód figury, jej pole. – Uczniowie mylą się w zadaniach, jeśli wykonują wzory rutynowo, bez zrozumienia. To też powoduje, że zamiast rozwiązywać, strzelają, jaka może być odpowiedź – zauważyła Sułowska. – Gdyby nauczyciele np. bawili się z uczniami w tangramy, pokazywali im rozmaite ćwiczenia na figurach w konkretnym kontekście, błędów byłoby mniej.

Tymczasem znaczna grup uczniów pole figury kojarzy ze wzorem, ale nie z powierzchnią jakiejś figury. Dość trudna jest dla uczniów umiejętność modelowania matematycznego czyli dobierania odpowiednich działań i operacji do postawionego problemu – prawie połowa uczniów ma kłopot z zadaniami typu: o ileś więcej, ileś razy więcej oraz nie rozumie pojęcia pola.

K5 to dobrowolne badanie powszechne, przeprowadzono je w maju 20915 r., nauczyciele dostali wyniki niemal od razu, dzięki czemu mogli zaplanować prace z uczniami w VI klasie. K5 to kontynuacja przeprowadzonej w 2014 roku Diagnozy umiejętności matematycznych (DUMA). W 2015 r. do tego badania (nazwanego badanie kompetencji piątoklasistów K5) dołączono sprawdzenie umiejętności kształconych na lekcjach języka polskiego. W 2016 r. badanie znowu się rozszerzy – zostanie uzupełnione o część przyrodniczą.

Informacje znaleźć można na str. www.ibe. edu.pl