EFEKTYWNE METODY NAUCZANIA
Get Adobe Flash player
Agata Płaskowicka-Rakiel

Agata Płaskowicka-Rakiel

DZIEŃ LICZBY PI

14 marca br. świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Liczby Π.Data ta w notacji amerykańskiej zapisuje się jako 3.14, co kojarzy się z przybliżeniem liczby pi. Jest to data nieprzypadkowa, gdyż w zapisie amerykańskim daty (najpierw miesiąc, potem dzień) 14 marca zapisujemy jako 3.14, co odpowiada wartości… Czytaj dalej

DZIEŃ MATEMATYKI

“Kto lekceważy osiągnięcia matematyki,

przynosi szkodę całej nauce.

ponieważ ten ,kto nie zna matematyki,

nie może poznać innych nauk ścisłych

i nie może poznać świata”.

                                       … Czytaj dalej

CZY MÓZGI KOBIET I MĘŻCZYZN RÓŻNIĄ SIĘ

CZYLI O JEDNYM Z NAJWIĘKSZYCH ODKRYĆ NEURONAUKI 2015 ROKU

Neuroscience, zwane po polsku neuronauką, z pewnością należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się dyscyplin naukowych, dlatego każdy rok obfituje w interesujące odkrycia, a wybór tych najważniejszych należy do niełatwych. Rok 2015 przyniósł ważne odkrycia związane z dekodowaniem… Czytaj dalej

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO 2016

W Pałacu Prezydenckim odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, podczas których prezydent Andrzej Duda przyznał prof. Jerzemu Bartmińskiemu nagrodę “Zasłużonego dla Polszczyzny”. Ogłosił także zwycięzcę plebiscytu na lekturę Narodowego Czytania w 2016 roku, którą będzie “Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. W uroczystości wziął udział wicepremier,… Czytaj dalej

Matematyka- podstawa programowa Gimnazjum

MATEMATYKA III etap edukacyjny

Cele kształcenia – wymagania ogólne

I. Wykorzystanie i tworzenie informacji.

Uczeń interpretuje i tworzy teksty o charakterze matematycznym, używa języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników.
II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji.
Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretuje… Czytaj dalej

Matematyka- podstawa progamowa

Cele kształcenia – wymagania ogólne
I. Sprawność rachunkowa.
Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych, całkowitych i ułamkach, zna i stosuje algorytmy działań pisemnych oraz potrafi wykorzystać te umiejętności w sytuacjach praktycznych.
II. Wykorzystanie i tworzenie informacji.
Uczeń interpretuje i przetwarza informacje… Czytaj dalej

MIESIĄC JĘZYKA OJCZYSTEGO

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy współpracy z Kołem Naukowym Językoznawców Studentów UJ im. Mieczysława Karasia, Kołem Naukowym Metodyki Polonistycznej UJ, Stowarzyszeniem Polonistów, Fundacją na rzecz Muzeum Języka Polskiego i Towarzystwem Miłośników Języka Polskiego organizuje od 21 lutego do 21 marca 2016 r. Miesiąc… Czytaj dalej

TRWA NABÓR NA TRENINGI MATURALNE

Zapraszamy na intensywny trening przed samą Maturą 2016 ( od marca do końca kwietnia) obejmuje 10 spotkań po 2 godziny zegarowe każde. Łącznie 20 godzin zegarowych. Treningi dotyczą poziomu podstawowego i rozszerzonego:

  1. Język polski
  2. Język niemiecki
  3. Język angielski
  4. Matematyka
  5. Biologia

Dla osób spoza Kętrzyna proponujemy… Czytaj dalej

XVIII RANKING SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Kapituła Fundacji Edukacyjnej Perspektywy wzięła pod uwagę 2200 liceów i ponad 1800 techników. Wybrała najlepszych 500 liceów i 300 techników. Wyniki ogłoszono 14 stycznia na Uniwersytecie Warszawskim.

– Dobre liceum czy technikum otwiera wszystkie drzwi. Daje nie tylko wiedzę i umiejętności, ale także wychowuje, kształtuje… Czytaj dalej