Szybkie czytanie

Techniki szybkiego czytania i efektywnej nauki

Blok 1. Koncentracja uwagi.
Blok 2. Techniki pamięciowe.
Blok 3. Techniki szybkiego czytania.
Blok 4. Czytanie ze zrozumieniem.
Blok 5. Higiena pracy umysłowej.
Blok 6. Autoprezentacja ( wystąpienia publiczne).
Blok 7. Efektywne notatki.
Blok 8. Logiczne myślenie.
Blok 9. Twórcze myślenie.

Metody te pozwalają co najmniej 2-3-krotnie zwiększyć szybkość czytania ze zrozumieniem oraz znacznie usprawnić poziom przyswajania wiedzy.Według różnych badań przeciętny człowiek czyta z prędkością 150-200 słów na minutę. Jest to niewiele. W ramach kursu uczestnicy poznają metody:koncentracji, motywacji, walki z nawykami spowalniającymi czytanie, jak: regres czy fonetyzacja, poszerzania pola widzenia, doskonalenia pamięci, lepszego rozumienia tekstu oraz autoprezentacja- wystąpienia publiczne.

Kurs trwa 41 godzin zegarowych tj. 54,5 godz. lekcyjnych, czyli jest to 18 spotkań grupowych. Zajęcia mają formę warsztatową i odbywają się raz w tygodniu przez dwie godziny zegarowe, czyli 120 min. Przy czym po 5 spotkaniu zajęcia przedłużają się o zajęcia konsultacyjne -kolejne 30 min. W przybliżeniu kurs trwa około 5 miesięcy. Kursanci pracują zarówno na spotkaniach z nauczycielem jak i w domu.

Miejsce warsztatów i liczebność grupy:
Siedziba biura Akademii Edukacji w Kętrzynie: liczba osób w grupie 5-12
Okoliczne szkoły, do których uczęszczają uczniowie uczestniczący w warsztatach (szkoły poza Kętrzynem) : liczba osób w grupie 7-16

 

Udostępnij na: