OFERTA

Prowadzimy szkolenia w formie warsztatów dla wszystkich grup wiekowych z podziałem na etapy edukacyjne. Pomagamy w nauce uczniom z trudnościami edukacyjnymi oraz rozwijamy i wspieramy umiejętności uczniów wybitnie zdolnych.
Uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oferujemy:

 

I. Warsztaty umiejętności poznawczych:

MODUŁ 1. Metody efektywnej nauki i radzenia sobie ze stresem.

MODUŁ 2. Techniki szybkiego czytania i efektywnej nauki. 

 

II. Warsztaty polonistyczne:

MODUŁ 1. Kursy przygotowujące do egzaminu: szóstoklasisty, gimnazjalnego i maturalnego z języka polskiego.

1.Tryb jednosemestralny obejmuje 15 spotkań po 2 godziny zegarowe każde. Łącznie 30 godzin zegarowych.

2. Tryb dwusemestralny (roczny) obejmuje 30 spotkań po 2 godziny zegarowe każde. Łącznie 60 godzin zegarowych

 

MODUŁ 2. Zajęcia indywidualne z języka polskiego  dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Blok 1. Zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności w opanowaniu materiału.

Blok 2. Zajęcia wspierające dla uczniów zdolnych. 

 


 

Udostępnij na: